Xem bảng giá chứng khoán Đại Dương OSC mới nhất hôm nay

Tìm hiểu công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương (OCS) đã chính thức thành lập và đưa vào hoạt động theo giấy phép đăng kí kinh doanh 0103015027 của sở giao giao dịch Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2006 đã chính thức hoạt động 48/UBCK-GPHĐKD do ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Ngoài ra còn nhiều người chưa biết chứng khoán Everest tiền thân là CTCP Chứng khoán Đại Dương đây thay đổi vào ngày 12/2006  với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và cũng là thành viên thứ 56 trên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Lần gần đây nhất, năm 2014 công ty tăng vốn điều lệ gấp đôi, từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng như hiện nay. Từ đó đến nay công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

Sau nhiều năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Đại Dương thành CPCP chứng khoán Everest đã làm thay đổi cục diện cho cả thương hiệu, đã khoác mặt chiếc áo khoác mới với vốn điều lệ 600 tỷ đồng tương đương 60 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom.

Tính đến 4/6/2018 Chứng khoán Everest có 9 cổ đông lớn nắm giữ 79,03% vốn điều lệ công ty, trong đó có 1 tổ chức duy nhất là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, nắm giữ 5,5% VĐL. Số còn lại do 8 cá nhân sở hữu trong đó phần lớn là các lãnh đạo công ty – trong đó riêng Chủ tịch HĐQT công ty sở hữu 10% VĐL.

Xem bảng giá chứng khoán Đại Dương OSC mới nhất hôm nay

Bảng giá chứng khoán Đại Dương OSC

Kết quả kinh doanh Quý 2/201301/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201301/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201301/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201401/01-31/03CKT/ĐL
DT từ KD chứng khoán 2,283 890 35,815 45,590
Lợi nhuận gộp 2,283 -122 13,987 16,074
LNT từ KD chứng khoán -6,177 -3,717 8,739 10,596
LNST thu nhập DN -6,153 -3,469 6,607 8,265
LNST của CĐ cty mẹ -6,153 -3,469 6,607 8,265

 

Chỉ số tài chính Quý 2/201301/04-30/06CKT/ĐL Quý 3/201301/07-30/09CKT/ĐL Quý 4/201301/10-31/12CKT/ĐL Quý 1/201401/01-31/03CKT/ĐL
EPS của 4 quý gần nhất -693.00 -1,166.00 -27.00 175.00
BVPS cơ bản 9,742.00 9,486.00 10,855.00 11,068.00
ROS -269.52 -389.76 18.45 18.13
ROEA -4.55 -2.67 2.91 2.51
ROAA -4.36 -2.61 1.22 0.71