Tìm hiểu về thị trường chứng khoán thứ cấp

Trong bài viết hôm nay, cùng tìm hiểu về thị trường chứng khoán thứ cấp là gì và vai trò cũng như đặc điểm của thị trường này.

Thị trường chứng khoán thứ cấp là gì?

Định nghĩa thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Dựa vào tính chất tổ chức thì có thể phân loại thị trường chứng khoán thứ cấp thành:

  • Thị trường chứng khoán tập trung hay còn gọi là thị trường có tổ chức: là nơi thực hiện mua bán các loại chứng khoán đã niêm yết được tổ chức một cách chặt chẽ.
  • Thị trường chứng khoán phi tập trung hay còn gọi là OTC (Over the counter market): là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết.

Đặc điểm của thị trường thứ cấp

Những đặc điểm nổi bật của thị trường chứng khoán thứ cấp nổi bật là:

  • Các khoản tiền thu được từ bán chứng khoán thuộc về các nhà đầu tư chứ không phải các tổ chức phát hành.
  • Thị trường có tính liên tục.
  • Việc mua bán trên thị trường thứ cấp thông qua các công ty môi giới.
  • Thị trường thứ cấp có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.

Vai trò của thị trường chứng khoán là gì?

Nói ngắn gọn về chức năng và vai trò của thị trường thứ cấp như sau:

  • Thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các cổ phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp.
  • Thị trường thứ cấp xác định giá cổ phiếu các công ty phát hành ở thị trường sơ cấp.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thị trường chứng khoán thứ cấp cũng như đặc điểm và chức năng của thị trường này trong tổng thể thị trường chứng khoán.