Tài liệu bắt buộc trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của Thông tư 01/2007/TT – BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có đầy đủ 3 loại giấy tờ bắt buộc. Ở giai đoạn xem xét, kiểm tra về mặt hình thức, nếu hồ sơ không có 1 trong 3 loại giấy tờ này thì xem như không xảy ra quy trình đăng ký nhãn hiệu. Chính vì thế người thực hiện cần hết sức lưu tâm khi ở giai đoạn này. Để giúp bạn hiểu hơn, Phan Law Vietnam sẽ cung cấp về 3 loại giấy tờ bắt buộc đó trong bài viết sau đây.

Yêu cầu về giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Đây là loại tài liệu bắt buộc đầu tiên phải có trong mỗi bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tờ khai này sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp trực tiếp. Mẫu tờ khai sẽ được quy định theo mẫu 04 – NH tại Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT – BKHCN. Một bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh sẽ phải có cho mình 2 bản tờ khai này và được kê khai đầy đủ các thông tin cần thiết.

Đây là tài liệu quan trọng nên việc kê khai từng thông tin trong đó đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi thông tin được kê khai đó chính là yêu cầu mà bạn gửi đến cho Cục Sở hữu trí tuệ. Cơ quan này sẽ dựa trên những thông tin chủ yếu trên tờ khai đăng ký để xét duyệt cho yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của bạn. Nếu thông tin hay các yêu cầu về việc kê khai không được đáp ứng thì chuyện hồ sơ bị bác bỏ là tất nhiên.

Tài liệu thể hiện mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

Điều này là tất nhiên vì nếu không có tài liệu thể hiện nhãn hiệu muốn đăng ký thì sẽ chẳng ai hiểu bạn đang muốn đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào. Đối với một quy trình bảo hộ nhãn hiệu thì tài liệu này sẽ gồm có mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Trong đó danh mục hàng hóa sẽ dựa trên bảng phân loại Nice để đưa ra kết quả chính xác nhất. Mỗi sản phẩm mang nhãn hiệu sẽ có một nhóm đăng ký thích hợp. Cần tìm hiểu thêm về vấn đề này khi bắt tay vào thực hiện.

Chứng từ nộp phí, lệ phí

Đây là loại tài liệu bắt buộc tiếp theo trong một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tài liệu này thể hiện việc bạn đã hoàn tất các loại phí, lệ phí cần có cho một quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo đúng quy định. Tùy theo từng trường hợp đăng ký mà các khoản phí phải nộp để có được chứng từ này là khác nhau.

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh trước hết phải xuất hiện 3 loại tài liệu này

Một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hoàn chỉnh cho một trường hợp đăng ký sẽ còn có thêm nhiều tài liệu khác nữa. Và hiển nhiên mỗi loại tài liệu đó sẽ có một số những yêu cầu, quy tắc nhất định phải được đáp ứng. Chính vì thế cần có kiến thức chuyên môn cao đối với người đứng ra thực hiện công tác này. Điều tất nhiên là một chủ thể bình thường không thể đáp ứng được yếu tố này vì các quy định thuộc về pháp ý là khá chuyên sâu. Vậy nên muốn có được yêu tố đó thì bạn chỉ có thể tìm đến Phan Law Vietnam. Khi đó bạn sẽ có cho mình một bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoàn chỉnh nhất.

PHAN LAW VIETNAM

Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, p. 7, Q. 3, TP HCM

   70 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: phan.vn

Hotline: 1900. 599. 995