Nhờ đâu nông sản Bình Phước phát triển bền vững?

Tỉnh Bình Phước có trên 80% diện tích đất nông nghiệp trồng các loại cây công nghiệp chủ lực như: điều, cao su, hồ tiêu… Nhờ những chủ trương của các cấp chính quyền cùng nguồn lợi sẵn có, nông sản Bình Phước đã có được những hiệu quả thiết thực….

Nông nghiệp thông minh mang bản sắc vùng

Trên tình hình thực tế nhiều năm qua, tỉnh Bình Phước là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp bền vững trong đó đặc biệt là nông nghiệp sử dụng công nghệ cao. Về mặt địa lý, tỉnh Bình Phước hầu như không có thiên tai bão lũ, khí hậu hiền hòa, ổn định, nguồn nước sạch, đất bazan quý giá chiếm đến trên 40%, đất chất lượng cao trở lên chiếm  tới 61,17% tổng diện tích tự nhiên, bên cạnh đó còn có diện tích rừng và hệ sinh thái trải rộng…

Bình Phước đã vinh dự đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, tỉnh Bình Phước còn được chọn để quy hoạch vùng nguyên liệu điều chính của cả nước và sản phẩm hạt điều đang được định hướng xây dựng trở thành thương hiệu quốc gia cần được bảo vệ và phát triển.

Ưu đãi tiền thuê đất để doanh nghiệp đầu tư nông sản Bình Phước

Trên cơ sở thuận lợi về địa lý tự nhiên và nguồn lực, các cấp chính quyền tỉnh Bình Phước đã xác định hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Bắt đầu bằng việc chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Đất đai của tỉnh hầu hết là đất sạch, do vậy doanh nghiệp khi đầu tư vào đây sẽ rất tin tưởng và không phải tốn thời gian, công sức và chi phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỉnh cũng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong giai đoạn hiện tại đã có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đề xuất tỉnh xem xét đầu tư dự án tại các khu nông nghiệp công nghệ cao. Nếu đề án được Chính phủ phê duyệt đề án này thì với chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn của tỉnh, chắc chắn việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao sẽ gặt hái nhiều thành công.

Song song với đó, việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính minh bạch đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và cởi mở thiện chí cũng là biện pháp hiệu quả được địa phương chú trọng. Cụ thể, Bình Phước đã thành lập tổ thu hút đầu tư, lãnh đạo tỉnh hằng tháng đều tổ chức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp tiềm năng nhằm đề cao tinh thần đối thoại, phản biện với doanh nghiệp với mục đích thúc đẩy những đột phá mới về chủ trương, chính sách, mô hình phát triển…